Tabulka náhrad JUMO SK

 

Ukazovateľe a regulátory JUMO → náhrady TECNOLOGIC, DIXELL

JUMO PIXSYS ASCON TECNOLOGIC DIXELL
di ECO   TLV38 XT110C, XA100C
eTRON M     XT120C, XR20CX (pre chladenie s pasívnym odmrazovaním)
eTRON M100     XR70CX
eTRON T     XT110D, XR20D (pre chladenie s pasívnym odmrazovaním)
di 08   TLK38, TLK39 XT110C
di 32   TLK38, TLK39 XT110C
iTRON 04 ATR421 TLK94  
iTRON 08 ATR421 TLK94  
iTRON 16 ATR243 TLK48, TLK49, TLK43  
iTRON DR DRR245 TLK35  
dTRON 04 ATR421 TLK94  
dTRON 08 ATR421 TLK94  
dTRON 16 ATR243 TLK48, TLK49, TLK43  
dTRON 304 ATR421 TLK94  
dTRON 308 ATR421 TLK94  
dTRON 316 ATR243 TLK48, TLK49, TLK43  

 

 


DETMAR - Váš dodávateľ regulačnej techniky