Tabulka náhrad SAE, INTEK

 

Termostaty a regulátory SAE, INTEK → náhrady DIXELL

1. Regulátory pre chladenie:

SAE
Typ (napájanie)
INTEK DIXELL-starý typ
(ukončená výroba)
DIXELL-aktuálny typ
LD21 ( 230Vstr)     XT11S-520
RT31, DC31-0000 (12Vstr/ss) TK31 XR10C XR10CX
RMC311, RC31 (12Vstr/ss) RK31 XR20C XR20CX
SMC311 (12Vstr/ss)   XR10S Tecnologic: E51A
RMC322, RC32 (12Vstr/ss) RK32 XR40C XR40CX
RMC323, RC33 (12Vstr/ss) RK33 XR60C XR60CX
RC43 ( 230Vstr)     XR60D , XR70D
RC50 ( 230Vstr)     XR80D
Pre presnú špecifikáciu náhrady uveďte napájacie napätie podľa objednávacích kódov v katalógovom liste.

 

2. Univerzálna rada regulátorov:

SAE
Typ (napájanie)
INTEK DIXELL-starý typ
(ukončená výroba)
DIXELL-aktuálny typ
DC31 (12Vstr/ss) DK31 XT110C*, XT111C* bez alarmu: XT110C
s alarmem: XT111C
DC41(12Vstr/ss) DK41 XT130C* XT130C
DC51 (12Vstr/ss) DK51 XT120C* XT120C
DC32 (12Vstr/ss)     XT111R
DC42 (12Vstr/ss)     XT131R, XT131C, XT131D
DC52 (12Vstr/ss)     XT121R

 

* Rozlišenie starých a nových modelov Dixell:

Staré modely majú na štítku 5-miestny kód, ktorého posledný znak je 0, napr. XT120C-0C0R0.

Nové modely majú univerzálny teplotný alebo analógový vstup (pozri nižšie) a posledné 2 číslice päťmiestneho kódu sú buď TU (univerzálna teplota) alebo AU (univerzálne analógové), napr .: XT120C-5C0TU alebo XT120C-5N0AU.

 

Pre presnú náhradu regulátorov rady DC je nutné vedieť typ vstupu modelu SAE.

Teplotné vstupy:

DC..-0000 PTC

DC..-1000 Pt100

DC..-2000 termočlánok J

DC..-3000 termočlánok K

 

Náhrada DC31, DC41 a DC51 je možná modelom DIXELL s univerzálnym teplotnym vstupom ( PTC, NTC, PT100, termočlánky J , K, S ) a napájaním 12Vstr/ss (ako rada DC) alebo 24V str/ss, alebo 230V str :

12Vstr/ss: XT110C / XT111C / XT120C / XT130C - 0 TU

24Vstr/ss: XT110C / XT111C / XT120C / XT130C - 1 TU

230V str: XT110C / XT111C / XT120C / XT130C - 5 TU

 

Analogové vstupy:

DC..-4000 0-1 V

DC..-5000 4-20mA

 

Náhrada DC31, DC41 a DC51 je možná modelom DIXELL s univerzálnym analogovým vstupom ( 0-1V, 0-10V,4-20 mA) a napájaním 12Vstr/ss (jako rada DC) alebo 24V str/ss, alebo 230Vstr :

12Vstr/ss: XT110C / XT111C / XT120C / XT130C - 0 AU

24Vstr/ss: XT110C / XT111C / XT120C / XT130C - 1 AU

230Vstr: XT110C / XT111C / XT120C / XT130C - 5 AU

 


DETMAR - Váš dodávateľ regulačnej techniky