Technická podpora - Nejčastější dotazy Dixell

Regulátor nereaguje na stisk tlačítek

Klávesnice je tzv. uzamčena - blokována proti neoprávněné manipulaci. Odemčení se provádí současným stiskem tlačítek "šipka nahoru" a "šipka dolů" na dobu (cca 3 sekundy), kdy se na displeji objeví symbol "Pon", označující odemknutí klávesnice. Stejným postupem lze překlopit zpět do uzamčení, kdy se objeví symbol "PoF".

Nemohu nastavit žádanou hodnotu

U funkčního regulátoru to mohou být tři příčiny:

A. Tlačítko SET jste stiskl jen krátce. Při krátkém stisku se žádaná hodnota též zobrazí, ale nelze ji změnit. Tlačítko SET musíte držet stisknuté tak dlouho (cca 2 sekundy), až se v horní části displeje při zobrazení žádané hodnoty rozbliká jedna nebo více LED kontrolek (podle modelu). Pak lze žádanou hodnotu změnit tlačítky "šipka nahoru" nebo "šipka dolů" a novou hodnotu potvrdit stisknutím tlačítka SET.

B. Klávesnice je tzv. uzamčena - viz případ Regulátor nereaguje na stisk tlačítek.

C. Povolené meze pro nastavení žádané hodnoty jsou příliš úzké. Zkontrolujte parametry pro spodní mez žádané hodnoty (označení většinou LS, LS1, LS2 - dle modelu) a horní mez žádané hodnoty (US, US1, US2 - dle modelu). Máte-li např. nastavenu žádanou hodnotu 25°C a parametry LS=25, US=25, žádanou hodnotu nelze změnit, pro možnost změny musíte zvětšit US a/nebo zmenšit LS.

Tlačítkem pro odtávání nelze odtávání spustit

Možnosti:

A. Tlačítko bylo stisknuto jen krátce (nutno držet stisknuté asi 3 sekundy)

B. U regulátoru s odtáváním podle teploty: regulátor nemá důvod odtávat, protože aktuální teplota na výparníkovém čidle je vyšší než teplota pro konec odtávání. Tento parametr u je většiny přístrojů Dixell značený dtE . Toto je častý případ, pokud nově zakoupený regulátor zkoušíte " na stole" se zapojenými čidly při pokojové teplotě kolem 20°C. Teplota pro ukončení odtávání je z výroby nastavena většinou na 8°C , když je teplota vyšší než tato, odtávání se nespustí. Pokud zvýšíte dtE nad okolní teplotu, odtávání se spustí.

Regulátor pro chlazení ukazuje teplotu kolem 90°C

Je to v důsledku špatně nastaveného typu teplotního čidla.

V tomto případě je v regulátoru nastaven typ čidla na PTC, ale k regulátoru je připojeno čidlo typu NTC.

Pro nápravu změňte parametr pro volbu čidla na NTC.

Regulátor ukazuje P1 nebo P2

Je to signalizace chyby čidla teploty:

P1 ... chyba čidla v prostoru

P2 ... chyba čidla na výparníku

Možné příčiny:

- nesprávně připojené čidlo

- jiný typ čidla, než s jakým je schopen regulátor pracovat

- nesprávně nastavený typ čidla na regulátoru ( např. nastavení na NTC, ale připojeno je čidlo PTC)

- poškozené čidlo (zkrat, přerušení apod.)

Regulátor ukazuje HA nebo LA

Je to hlášení horního(HA) nebo spodního(LA) alarmu

To znamená, že měřená veličina (obvykle teplota ) se dostala nad(HA) nebo pod(LA) nastavenou mez.

Nastavení alarmů je podrobněji popsáno v sekci Alarmy

Náhrady starších typů regulátorů SAE a DIXELL

- Mám starší regulátor zn. SAE. Čím jej mohu nahradit?

- Potřebuji nahradit regulátor Dixell, který jsem již nenalezl ve vaší nabídce.

Za regulátory SAE existují přímé náhrady zn. Dixell (kontinuita firmy). Rovněž starší regulátory Dixell lze nahradit. Následující tabulka uvádí náhrady.

SAEDIXELL-starý typDIXELL-aktuální typ
LD21 XT11S
RT31, DC31-0000 XR10C XR10CX
RMC311, RC31 XR20C XR20CX
SMC311 XR10S
RMC322, RC32 XR40C XR40CX
RMC323, RC33 XR60C XR60CX
RC43 XR60D, XR70D
RC50 XR80D
DC31 XT110C
DC41 XT130C
DC51 XT120C
DC32 XT111R
DC42 XT131R
DC52 XT121R

Toto je hrubý přehled pokud jde u funkci. Nutno vzít v úvahu i napájení, typ vstupu, případně další specifické vlastnosti.

Pro přesnou náhradu regulátorů řady DC je nutno vědět typ vstupu dle následující specifikace. K danému typu vyberte náhradu se stejným vstupem – viz objednací kód na katalogovém listu.

Specifikace typu vstupu u regulátorů SAE

Teplotní vstupy:

DC..-0000 PTC

DC..-1000 Pt100

DC..-2000 termočlánek J

DC..-3000 termočlánek K

Unifikované analogové signály:

DC..-4000 0-1 V

DC..-5000 4-20mA

Na čelním panelu regulátoru je uvedeno XR100D

Výrobce tak značí souhrnně všechny modely této řady. Patří sem XR120D, XR130D, XR140D, XR160D a XR170D. Konkrétní model je uveden na štítku, který je nalepen nad svorkovnicí.